Nơi chắp cánh những ước mơ Email: vietucfamily@gmail.com

Tin tức

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam
16 Tháng Mười Hai 2015 :: 2:38 CH :: 5164 Views :: Giáo dục

Australia tiếp tục cam kết hợp tác phát triển với Việt Nam, phản ánh mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Bằng cách thúc đẩy lĩnh vực tư nhân, nâng cao trình độ lực lượng lao động và hỗ trợ phát triển hòa nhập, chúng tôi sẽ góp phần vào mục tiêu chung và bao quát là thúc đẩy thịnh vượng và giảm nghèo ở Việt Nam.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Học bổng được xét duyệt và trao dựa trên cơ sở thành tích cá nhân của người xin học bổng, quy trình minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng. Chương trình khuyến khích người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ xin học bổng. Chương trình có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này.

Các lĩnh vực học tập ưu tiên

Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2017 liên quan đến những mảng sau: 
·   Quản trị và cải cách kinh tế (chính sách cạnh tranh, quản lý tài chính công, phát triển khu vực tư nhân, thương mại/hội nhập khu vực và quản trị)
·   Cơ sở hạ tầng (quy hoạch giao thông, quản lý tài sản, an toàn đường bộ và tài chính cho cơ sở hạ tầng, ví dụ hợp tác công-tư)
·   Phát triển nhân lực (tiêu chuẩn dựa trên năng lực/quản lý chất lượng, phát triển kỹ năng, bao gồm lãnh đạo và quản lý, sự lãnh đạo/tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động, đào tạo nghề/cải cách và quản lý giáo dục đại học)
·   Bình đẳng giới (nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, khuyến khích vai trò lãnh đạo của phụ nữ và nghiên cứu bạo lực trên cơ sở giới)
·   Khuyết tật.
 
Các ngành học khác được xét dựa trên thành tích cá nhân.  Xin xem Hỏi đáp cho ứng viên để biết thêm chi tiết.

Bậc học

Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia.

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sỹ nhập học năm 2017. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương, cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và các doanh nghiệp ở các tỉnh, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học tập do trường Đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian học chuẩn bị (trước khi vào khóa học chính thức) nếu có.
Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:
• vé máy bay khứ hồi
• trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang
• toàn bộ tiền học phí
• hỗ trợ sinh hoạt phí
• chương trình học chuẩn bị
• Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học
• hỗ trợ học tập bổ sung và
• trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học).

 

Tiêu chí hợp lệ

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau:
•     http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/scholar-handbook.aspx
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình:
  • phải có bằng đại học chính quy
§  có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ đối tượng khó khăn – xem mô tả phía dưới)
§  không đăng ký bằng Thạc sỹ thứ hai

Các điều kiện cụ thể

Các ứng viên cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình (xin xem chi tiết phần Câu hỏi thường gặp số 4 (FAQ) tại đường link sau: www.australiaawardsvietnam.org

# Nhóm IELTS Điểm tốt nghiệp
1 Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO Việt Nam và các doanh nghiệp  trực thuộc các tỉnh Không yêu cầu nhưng khuyến khích chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
(tối thiểu 4.5 IELTS tại kỳ thi Tuyển chọn)
6.5
2 Cán bộ cơ quan trung ương Không yêu cầu nhưng khuyến khích chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
(tối thiểu 4.5 IELTS tại kỳ thi Tuyển chọn)
7.0
3 Giảng viên đại học/cao đẳng và cán bộ nghiên cứu Bằng IELTS hợp lệ thi vào hoặc sau ngày 1/1/2015.
Điểm 5.5 đối với bậc Thạc sỹ nghiên cứu và 4.5 đối với ứng viên thạc sỹ khác
7.0

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên thuộc diện khó khăn tại Việt Nam thuộc tất cả các Nhóm đối tương trên trong quá trình xét hồ sơ:
·          ứng viên là người khuyết tật
·          ứng viên đến từ các địa phương nghèo theo quy định
(Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org).
 
 
 
Điểm tốt nghiệp IELTS Kinh nghiệm làm việc
 
Tối thiểu 6.0
Không yêu cầu chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ  
Chỉ cần một năm kinh nghiệm làm việc

Thời hạn nộp hồ sơ

(để nhập học tại Australia năm 2017)

Ngày mở:           1 tháng Hai 2016
Ngày đóng:         31 tháng Ba 2016
Đơn xin học bổng hoặc tài liệu kèm theo nộp sau ngày  hết hạn sẽ không được xem xét.

Quy trình nộp hồ sơ­

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org
Chương trình khuyến khích nộp hồ sơ sớm nhiều ngày trước khi hết hạn. Hệ thống hồ sơ trực tuyến (OASIS) thường có lượng truy cập tăng vọt vào những ngày cuối cùng  trước khi hết hạn và hồ sơ của ứng viên có thể bị nộp chậm.

Tài liệu kèm theo

Ứng viên phải nộp cùng hồ sơ xin học bổng tất cả các tài liệu kèm theo bắt buộc được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng.
Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu sau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam:
Loại tài liệu Chứng thực
Một bản sao công chứng (các) hợp đồng lao động
Một thư giới thiệu đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây
Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối với các ứng viên học Thạc sỹ nghiên cứu Không
 
 
Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org để biết thông tin chi tiết danh mục các tài liệu kèm theo bắt buộc.

Quy trình xét tuyển

•     Sau khi rà soát việc đáp ứng tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ được sơ tuyển. Quy trình xét tuyển cũng sẽ bao gồm vòng phỏng vấn cho tất cả các ứng viên lọt qua vòng sơ tuyển. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
•     Năng lực học tập
•     Kết quả tiềm năng, bao gồm khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam
•     Năng lực chuyên môn và tố chất lãnh đạo

Đào tạo chuẩn bị

•     Tất cả ứng viên được nhận học bổng phải tham dự buổi phổ biến thông tin trước khi lên đường nhập học.
•     Ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam (tùy thuộc trình độ tiếng Anh của ứng viên), nếu ứng viên chưa đáp ứng ngay được yêu cầu về tiếng Anh của khóa học đã lựa chọn tại trường đại học của Australia.

Kết quả

Tất cả ứng viên sẽ được thông báo kết quả của vòng xét tuyển dù có thành công hay không vào cuối tháng Bảy 2016.

Thông tin bổ sung
Để biết thêm thông tin về Chương  trình Học bổng Chính phủ Australia, xin mời  truy cập trang:
http://aid.dfat.gov.au/australia-awards/Pages/default.aspx
Để  tìm hiểu các vấn đề về thị thực và các quyền lợi và điều kiện của Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin tham khảo cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải về tại:
http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/scholar-handbook.aspx

Để có thêm thông tin chung về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia và việc học tập tại Australia, xin mời truy cập các trang sau:
www.australiaawards.gov.au
www.dfat.gov.au
http://studyinaustralia.gov.au
Liên hệ
Cơ quan: Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3939 3991/2
Fax: (04) 3934 6782
Email: info@australiaawardsvietnam.org
Website: www.australiaawardsvietnam.org

 

 

Tin đã đăng
Thông báo 24/09/2019
Giao lưu bóng đá Viet Uc Family Ha Noi nhân dịp Noel 2016 28/07/2017
Hình Ảnh Họp Mặt một số thành viên Viet Uc Family tại TP HCM nhân dịp Noel và Năm mới 2017 28/07/2017
Trận bóng đá giao lưu giữa Viet Uc Family và VMA Family ngày 27/12/2015 25/01/2016
Vietuc Party 2015 - Ha Noi 25/01/2016
Thông báo lịch gặp mặt thường niên 2014 25/01/2016
Thông tin giao lưu với Scott MacIntyre tại Hà Nội 25/01/2016
Thủ tướng yêu cầu không để sinh viên nào thôi học vì học phí 13/04/2012
Những tài năng khoa học trẻ VN năm 2011 06/04/2012
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Cần tìm hiểu kỹ học phí 04/04/2012
Khâm phục chàng SV nghèo đến trường trên chiếc xe lăn 04/04/2012
I wanted to share my happy and luck with you all 01/12/2011
Chương trình Tiếng Anh Tình nguyện Hè 01/12/2011
Làm sao nghe được Tiếng Anh 01/12/2011
Kinh nghiệm học tiếng anh 01/12/2011
Thủ tục cho sinh viên vay vốn 04/04/2012
Các trường đã lên kế hoạch đăng kí mua vé tàu Tết từ rất sớm cho sinh viên 01/12/2011
   MENU
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

   LIÊN KẾT

   LƯỢT TRUY CẬP
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 35
Số thành viên Ngày hôm qua: 97
Tổng Tổng: 432812
Thông tin liên hệ
Liên kết nhanh
Liên kết với chúng tôi
vietucfamily@gmail.com
Giới thiệu
Hình ảnh

17 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by vietucfamily.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin